Här kan man se exempel på reparationer som vi kan utföra:

 

Bilder nedan:  27 fotare med hål i babord sida.

Denna Carver 27 fotare har under transport slagit upp ett hål som innan på börjat arbete var 300mm * 350mm i skrov & på Scan däck 300mm * 150mm, efter skrot slippningen på skrovet visade det sig att skrovet var spräckt ifrån Scan däck ner till bryt listen & 450mm brett.

Scan-däckets skador var ett hål 300mm * 150mm, efter skrot slippningen så fanns där även en spricka som ifrån hålet blev 4500mm lång efter relingslisten/Scan däcket, slutligen bryts en gelcoat till båtens färg, spacklas & sprutas till sist vatten slipas ifrån 320 till 1500 innan slutpolering.

 

Skador på skrov:                                                                               Efter reparationer:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilder nedan: Larsson 27 fot. Ett av dom mera utmanande arbeten var denna Larsson 27:a som hade kolliderat med en landfyr skrovets för kunde plockas ihop likt ett pussel men där ca 90 % är nytt material för att kunna återskapa den ursprungliga formen & jobba fram skrovets tjocklek.

Värre var det med detta Scan däck som ifrån förens spets & 1000mm in sen likt en triangelfrom fick kapas bort helt då denna bit var så pass sönder krossad att formen inte gick att använda i återskapande till ett nytt Scan däck, utan hela biten fick byggas i små etapper, så formen, lutningarna & radier matchar originalet, slutligen bryts en gelcoat till båtens färg, spacklas & sprutas till sist vatten slipas ifrån 320 till 1500 innan slutpolering.

 

Före:                                                                                                    Efter:

 

 

 Bild till vänster: Klar för leverans: 27 fotare lackad och klar efter reparation.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bild nedan: Bayliner 28 fot

Läckande bult hål & otäta genomföringar har med tiden gjort att delar av akter spegelns trä börjat att ruttnat & som enda åtgärden för att återställa akterspegelns styrka är att byta ut det skadade trä & i detta fall böts hela aktern ut, kundens egen beställning, björkplyfa lamineras till rätt tjocklek, sågas till rätt mått, därefter plastas den fast mot akterspegeln & sätts under tryck till dess att plasten har härdat, avslutningsvis täcks akterns insida med glasfiber plast & målas med epoxy färg